Geographical  Tarnobrzeg - Dzikow

(Lat 5034' long 2140')

 

Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich.

Geographic Dictionary of the former Kingdom of Poland and other Slavic Lands.

 

Tarnobrzeg area map

Old map of the Tarnobrzeg area
1853 map of Tarnobrzeg
1853 Castradal Map of Tarnobrzeg
1879 Castradal Map of Tarnobrzeg
Map of Jewish sites
Old Cemetary Map
 
MapQuest map of the Tarnobrzeg area