Street
       Scene in Nesvizh, Minsk Gubernyia, Belarus


Nesvizh Study Group

List of names appearing in :

Soldiers from the Ghetto:
The First Uprising Against the Nazis
 
by Cholawski, Shalom


(San Diego and New York: A.S. Barnes & Co., Inc., 1980)
as compiled by Ben Weinstock

Abilevitz, LolekAlperowitz, BerlBerezin familyBonkovski, MonkiBornstein, ____?Buzhin, ____?Cholawski, Mordechai   Moshe   Shabtai   Shalom   Shlomo   ZalmanDamessek, Moshe   Zelda D.Dikman, ShlomoDukkar, LeahEisenbud familyEpstein, MiraFarfel, SiomkaFish, MichaelFordes, ____?Friedstein, Bella   Na'ava   ShaulFruman, MotkeGillerowitz, ZillaGinsberg, Dr.Goch, AharelGoldberg, ____?Harlap, Notte   Yankele (Yaakov)   YitzchakHerzog, HaizelKagan, RachelKalmanowitz, Rabbi Hirsch   SheineKatchenovski familyKlattchko, ____?Kovner, AbbaKravitz, YehoshuaLachovitzka (Eichenwald), FreidlLahovitzka, HedvaLampert, IsraelLangman, YosefLeder, MorrisLevine, Aaron   ChayaLipshitz familyLitevkova, ____?Maghaleif, ____?Mayevski familyMesser, NathanMessita,_____?Michalovska, YehuditMoshvitski, Rabbi Zvi ha-CohenNeufeld, ____?Nissenbaum, ShmuelPerlman, YitzchakPik, GershonPolatchuk, ____?Possessorski, HirshRechtman, ____?Rozovski, YoelShapiro, AryehShayek, GedalyaShklar, YerahmielShusterman, YisraelSlutzki, LaibelSvitski, HirschelTcharni, NoahVilitovski, BinyaminVolokayanski, ShalomYaroshevitz familyYosselevski (Yaron), MonikYudelvitz, MosheZalmanson, YitzchakZaltsman, _____?Zarhin, ____Zaromb, ShmuelZaturenski, Moshe ReubenZilberberg, ZerahZur (Volochviansky), ShalomReb Itsche____?Rabbi Meirke ____?
Compiled by the members of the Nesvizh Study Group

Facilitator and Webmaster:
Steve Stein

Copyright 1997-2017
Created by Mike Meshenberg in 1997
 and maintained by Mike Meshenberg until March 2016
Updated 11/24/2017

Webmaster Emeritus: Brad Lakritz


| KehilaLinks Directory | JewishGen Home Page | Nesvizh Home Page |